Remora animasjon


April 2018 - for Mithal - 3d animasjon3d animasjon utført for Mithal. Animasjonen ble benyttet som del av en presentasjon under en innovasjonskonkurranse, og ellers i markedsføringen av Remora.

arrow down

"Taking the simplicity of your favourite automated home appliances and making it a complete surveillance robot for your cage net"

mithal.no

Mithal hadde allerede en idé for storyboard som vi tok utgangspunkt i og bygde videre på. Vi hadde veldig kort tidsfrist før presentasjon, og ble derfor raskt enige om aktuelle muligheter og avgrensninger. Av hensyn til renderingstid gikk vi for en relativt enkel stil fremfor en mer foto realistisk fremtoning.

animation animation animation animation animation animation animation