3d modellert hus


Juni 2017 - Personlig prosjekt - 3d visualiseringEt rent øvingsprosjekt for å lære mer om 3d modellering av arkitektur, lyssetting og rendering.

arrow down
3d hus

Dette var et ganske kort øvingsprosjekt, men hvor jeg tok med meg en del tips og triks som har vært nyttig i senere prosjekter. Et av husene fra globalhus er brukt som refeansebilde.

3d modell 3d prosess