Creative use of dynamics


Mai 2018 - Bachelor oppgave - 3d motion design, animasjonUtforsking av muligheter med bruk av dynamics i 3d programmet Blender - et prosjekt jeg gjorde som min avsluttende bachelor oppgave i digital mediedesign og informasjonsbehandling.

arrow down

3d modellering og animasjon har vært en lidenskap for meg siden 2016 da jeg tok 3D design og visualisering som fag på universitetet. Jeg har vært særlig fascinert over hvordan 3D programvare kan brukes til å simulere ting som eksplosjoner, vann, vind, røyk mm. og hadde lyst å utforske dette mer.


I dette prosjektet gjorde jeg et lite dypdykk i bruk av dynamic simulations i 3d programmet Blender, og hvilke kreative muligheter og utfordringer det byr på. Personlig var dette noe av det mest givende og lærerike jeg har arbeidet med gjennom studie tiden.

dynamic paint cloth particles fluid simulation dynamic hair audio particles meta shapes smoke flow cell fracture cloth soft body soft body