Digital mediedesign


Februar 2016 - USN - Grafisk designDesign av magasin forside for digital mediedesign. Magasinet utgis av Universitetet i Sørøst-Norge, både i trykket versjon og som digital publikasjon på issuu.

arrow down
forside

Forside designet var i utgangspuktet en skoleoppgave i grafisk design, hvor det beste bidraget ville bli brukt som forside på neste utgivelse av magasinet. Det var en fin anerkjennelse å bli valgt ut blant så mange gode design.

inside sammenligning

Det enkle er ofte det beste! Jeg brukte i utgangspunktet en del tid på et forside design som jeg aldri ble helt fornøyd med, og like før deadline bestemte jeg meg for å legge det til side og følge en veldig enkel idé. Det tok meg bare noen minutter å sette sammen. Selv om jeg hadde lagt mest arbeid ned i den opprinnelige idéen, viste det seg at enkle løsninger er ofte gode løsninger.